2558/2559 2553/2556 2551/2552 2549/2550 south east central northeast north

จังหวัด

ปี ที่สำรวจ

1.กาฬสินธุ์ 2560 2558 2553 2551
2.ขอนแก่น 2560 2558 2553 2551
3.ชัยภูมิ 2560 2558 2554 2551
4.นครพนม 2560 2558 2556 2553
5.นครราชสีมา 2560 2558 2554 2551
6.บุรีรัมย์ 2560 2558 2554 2551
7.มหาสารคาม 2560 2558 2554 2552
8.ยโสธร 2560 2558 2553 2551
9.ร้อยเอ็ด 2560 2558 2553 2551
10.เลย 2559 2556 2552 2550
11.ศรีสะเกษ 2560 2558 2554 2551
12.สกลนคร 2560 2558 2553 2551
13.สุรินทร์ 2560 2558 2554 2551
14.หนองคาย 2560 2558 2553 2551
15.อุดรธานี 2560 2558 2554 2552
16.อุบลราชธานี 2560 2558 2553 2551
17.มุกดาหาร 2560 2558 2553 2549
18.อำนาจเจริญ 2560 2558 2554 2552
19.หนองบัวลำภู 2560 2558 2554 2551
20.บึงกาฬ 2560 2558 2553  
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 4-07-2018 20:27  
 จำนวนผู้เข้าชม Website counter
กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
2003/61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทร. 0-2579-1409 ต่อ 2206  e-mail : olp_3@ldd.go.th 
© Copyright 2013 All Rights Reserved.