จังหวัด

ปี ที่สำรวจ

1.กาฬสินธุ์ 2562 2560 2558 2553
2.ขอนแก่น 2562 2560 2558 2553
3.ชัยภูมิ 2562 2560 2558 2554
4.นครพนม 2562 2560 2558 2556
5.นครราชสีมา 2562 2560 2558 2554
6.บุรีรัมย์ 2562 2560 2558 2554
7.มหาสารคาม 2562 2560 2558 2554
8.ยโสธร 2562 2560 2558 2553
9.ร้อยเอ็ด 2562 2560 2558 2553
10.เลย 2562 2559 2556 2552
11.ศรีสะเกษ 2562 2560 2558 2554
12.สกลนคร 2562 2560 2558 2553
13.สุรินทร์ 2562 2560 2558 2554
14.หนองคาย 2562 2560 2558 2553
15.อุดรธานี 2562 2560 2558 2554
16.อุบลราชธานี 2562 2560 2558 2553
17.มุกดาหาร 2562 2560 2558 2553
18.อำนาจเจริญ 2562 2560 2558 2554
19.หนองบัวลำภู 2562 2560 2558 2554
20.บึงกาฬ 2562 2560 2558 2553
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 1-04-2022  

จำนวนผู้เข้าชม

กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทร. 0-2579-1409.  e-mail : amonrats@ldd.go.th
© Copyright 2018 All Rights Reserved.