จังหวัด

ปี ที่สำรวจ

1.กาฬสินธุ์ 2566 2562 2560 2558
2.ขอนแก่น 2565 2562 2560 2558
3.ชัยภูมิ 2565 2562 2560 2558
4.นครพนม 2565 2562 2560 2558
5.นครราชสีมา 2566 2562 2560 2558
6.บุรีรัมย์ 2565 2562 2560 2558
7.มหาสารคาม 2565 2562 2560 2558
8.ยโสธร 2566 2562 2560 2558
9.ร้อยเอ็ด 2565 2562 2560 2558
10.เลย 2565 2562 2559 2556
11.ศรีสะเกษ 2565 2562 2560 2558
12.สกลนคร 2565 2562 2560 2558
13.สุรินทร์ 2565 2562 2560 2558
14.หนองคาย 2566 2562 2560 2558
15.อุดรธานี 2565 2562 2560 2558
16.อุบลราชธานี 2565 2562 2560 2558
17.มุกดาหาร 2566 2562 2560 2558
18.อำนาจเจริญ 2566 2562 2560 2558
19.หนองบัวลำภู 2566 2562 2560 2558
20.บึงกาฬ 2566 2562 2560 2558
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 15-11-2023  

จำนวนผู้เข้าชม

กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทร. 0-2579-1409.  e-mail : amonrats@ldd.go.th
© Copyright 2018 All Rights Reserved.