ข่าวสารกองการเจ้าหน้าที่

news

ใหม่ การกองการเจ้าหน้าที่ ขอเชิญชวนบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19 มิถุนายน 2567

news

ใหม่ ถอดบทเรียนผลสำเร็จของการดำเนินตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันการทุจริต กองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14 มิถุนายน 2567

news

ใหม่ องค์กรคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2567

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14 มิถุนายน 2567

news
อุทาหรณ์ควรฟัง

ใหม่ เรื่อง ค่าเสียหายหลายประเภทเรียกร้องได้เเต่อาจไม่ได้เต็ม

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 มิถุนายน 2567

news
นางกิติยา มงคลเกตุ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2567

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 6 มิถุนายน 2567

news

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการผู้ผ่านการประเมินเลื่อนระดับให้สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 6 ท่าน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 5 มิถุนายน 2567

news
กองการเจ้าหน้าที่
กรมพัฒนาที่ดิน

จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 4 มิถุนายน 2567

news
นางมาลินี คุณะดิลก จำปาทอง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องใน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

news
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี

ขอะเชิญชวนบุคลากร กรมพัฒนาที่ดินเข้าร่วมตรวจสุขภาพประจำปี ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. - 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567

news
กองการเจ้าหน้าที่
กรมพัฒนาที่ดิน

ขอนำเสนอ "7 วิธีแก้ปัญหา Food Waste เพื่อช่วยลดโลกร้อน"

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567

news

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการผู้ผ่านการแต่งตั้งให้สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง 1 ท่าน
นางปิ่นเพชร ดีล้อม ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567

news
การประดับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567

news
นางกิติยา มงคลเกตุ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน...

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567

news
กองการเจ้าหน้าที่
กรมพัฒนาที่ดิน

จัดกิจกรรมพิเศษ โครงการประกวด LDD Ambassdor 2024 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินปี 2567

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567

news
กองการเจ้าหน้าที่
กรมพัฒนาที่ดิน

เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ปรับปรุงพื้นที่บริเวณกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

news
หลักกฏหมายควรรู้

เรื่อง ความเสียหายที่เป็นตัวเงินหรือตีราคาเป็นเงินได้หรือไม่อาจคำนวณราคาได้

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

news
นางกิติยา มงคลเกตุ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

พร้อมด้วยนางมาลินี คุณะดิลก จำปาทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา...

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

news
กลุ่มพัฒนาบุคคล
กองการเจ้าหน้าที่

ร่วมกับกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 : 2017”

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 29 เมษายน 2567

news
กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
กองการเจ้าหน้าที่

จัดกิจกรรมนำข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมใจกันทำความดี ด้วยการบริจาคโลหิต

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 24 เมษายน 2567

news
นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 กรมพัฒนาที่ดิน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 เมษายน 2567

news
ชาว กกจ.
ร่วมใจสวมใส่ผ้าไทย

รดน้ำขอพรนางกิติยา มงคลเกตุ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ เเละเพื่อความเป็นสิริมงคล

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 เมษายน 2567

news
กลุ่มพัฒนาบุคคล
กองการเจ้าหน้าที่

ร่วมกับสวด. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟ” รุ่นที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 5 เมษายน 2567

news
กองการเจ้าหน้าที่
กรมพัฒนาที่ดิน

จัดกิจกรรมบริจาคของ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 4 เมษายน 2567

news
กองการเจ้าหน้าที่
กรมพัฒนาที่ดิน

จัดกิจกรรม น้องๆ อิ่มท้อง คุณอิ่มใจ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 เมษายน 2567

news
นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 132 ปี

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 เมษายน 2567

news
ขอแสดงความยินดี
กับข้าราชการพลเรือนดีเด่น

ประจำปี 2566 กรมพัฒนาที่ดิน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 เมษายน 2567

news
พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 เมษายน 2567

news
นายอาทิตย์ ศุขเกษม
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสรุปประเด็นและผลิตสื่อนำเสนอในยุคดิจิทัล”

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 มีนาคม 2567

news
นายอนุวัชร โพธินาม
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมในหลักสูตร “ข้าราชการพัฒนาที่ดินรุ่นใหม่เพื่อรองรับองค์กรอัจฉริยะ” รุ่นที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 25 มีนาคม 2567

news
กลุ่มพัฒนาระบบงานฯ
กองการเจ้าหน้าที่

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 6 (ปีงบประมาณ พ.ศ 2568-257)”

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 มีนาคม 2567

news
กลุ่มพัฒนาบุคคล
กองการเจ้าหน้าที่

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “เทคนิคการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสรุปประเด็นและผลิตสื่อนำเสนอในยุคดิจิทัล”

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15 มีนาคม 2567

news
นางมาลินี คุณะดิลก จำปาทอง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการ...

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 มีนาคม 2567กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน