กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2567


        กองการเจ้าหน้าที่ ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2567 วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. - 12.00 น.
        รายละเอียดกิจกรรม
        ...การตรวจสุขภาพประจำปี ณ อาคาร 2 ห้องประชุม 2801 และ ห้องประชุม 2802 กรมพัฒนาที่ดิน โดย โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
        ...ตรวจภาวะเสี่ยงโรคกระดูกพรุนและภาวะตีบตันของเส้นเลือด ณ บริเวณลานจอดรถ อาคาร 2 ชั้น 1 กรมพัฒนาที่ดิน โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสดอม เวลเนส เซ็นเตอร์
        ...การตรวจสุขภาพและประกอบเเว่นสายตา ณ บริเวณห้องอเนกประสงค์ อาคาร 2 ชั้น 1 โดย ศูนย์สายตารามอินทรา
         โดยบุคลากรที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมาในระบบก็สามารถเข้ามารับการตรวจสุขภาพได้ในวัน เวลา ดังกล่าว
         เพื่อสุขภาพที่ดี อย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีกันนะคะ
กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน