กลุ่มพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 : 2017”


        วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น.นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 : 2017” โดยมีนายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายสถิระ อุดมศรี ผอ.กสด. นายรัตนชาติ ช่วยบุดดา ผชช.จาก สวด. นางนิสา มีแสง ผชช.จาก กวจ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยมีนางสาวดุษฎี มั่นความดี จากกรมวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
        การฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของระบบการควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 : 2017 สามารถควบคุมและพัฒนาระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ ให้มีระบบบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพได้
        ระยะเวลาอบรมระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 3207 สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน