กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมนำข้าราชการ พนักงาน
และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมใจกันทำความดี ด้วยการบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาส
วันครบรอบ 131 ปี องค์กรอัยการ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 17


        วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น.เพื่อส่งมอบโลหิตแก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ช่วยบรรเทาวิกฤตเลือดในคลังไม่เพียงพอ และช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความต้องการเลือด ณ อาคารสมาคมภริยาอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก
กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน