นางกิติยา มงคลเกตุ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยนางมาลินี คุณะดิลก จำปาทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน พ.ศ 2567


        วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา 09.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นำคณะผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ และกล่าวบทอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน พ.ศ 2567 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
        โดยมีนางกิติยา มงคลเกตุ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยนางมาลินี คุณะดิลก จำปาทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคล ฯ ในโอกาส ดังกล่าวด้วย
กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน