นางมาลินี คุณะดิลก จำปาทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567


        วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. นางมาลินี คุณะดิลก จำปาทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยผู้อำนวยกลุ่ม/ฝ่าย และข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567
        โดยการนำของ นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา จากนั้นได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยพร้อมเพรียงกัน
        ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ห้องประชุม 2801 อาคาร 2 ชั้น 8 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน