กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567


        วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสดอมเวลเนส เซ็นเตอร์ และศูนย์สายตารามอินทรา ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี
        ทั้งนี้ เพื่อเป็นสวัสดิการในการดูเเลสุขภาพให้กับบุคลากร กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งมีบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 253 คน กิจกรรมจัดขึ้น ณ อาคาร 2 ห้องประชุม 2801 , 2802 ชั้น 8 และ ชั้น1 บริเวณลานจอดรถ กรมพัฒนาที่ดิน
        กกจ. ห่วงใยใส่ใจสุขภาพบุคลากรทุกคนค่ะ
กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน