ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการผู้ผ่านการแต่งตั้งให้สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง


        ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการผู้ผ่านการแต่งตั้งให้สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง 1 ท่าน
        ...นางปิ่นเพชร ดีล้อม ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
         สามารถดาวน์โหลดคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 478/2567 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ได้ที่ลิงก์นี้ https://saraban.ldd.go.th/archive/openAttachFileServlet?attSeq=1781661&sid=ODUyYjc2MDhhMzcyNzcwODM1NTQzNmFhYzI2NTE2YjQ=
กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน