หลักเกณฑ์การย้ายการโอน
หลักเกณธ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงาน
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องราช
สิทธิประโยชน์บุคลากร
สวัสดิการบุคลากร
ผลการปฏิบัติราชการ
ศปทพด วินัย และจริยธรรม
รางวัลเชิดชูเกียรติ

บริการของกองการเจ้าหน้าที่

Evaluate and promote
upload document with owncloud
upload document with owncloud
download form
make an id card
e laerning
e training
product ldd
fund

ข่าวประกาศกรมพัฒนาที่ดิน

see more
kun

ใหม่ เรื่อง ประกาศเลื่อนวัน และเวลาในการนำเสนอวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป และกลุ่มตำแหน่งอำนวยการเฉพาะทาง (กลุ่มที่ 2)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

kun

เรื่อง ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ตำแหน่งนักสำรวจดินชำนาญการ และตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 30 ตุลาคม 2566

kun

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงกลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป และกลุ่มตำแหน่งอำนวยการเฉพาะทาง (กลุ่ม2) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการนำเสนอวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 ตุลาคม 2566

kun

เรื่อง ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 6 ตุลาคม 2566

ข่าวสารกองการเจ้าหน้าที่

see more
news
ผอ.กลุ่ม ในสังกัดกกจ.
กรมพัฒนาที่ดิน

ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 กันยายน 2566

news
นางปวีณา แสงเดือน
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ เข้าสักการะศาลพระภูมิ ศาลตายาย และอนุสาวรีย์ ดร.บรรเจิด พลางกูร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 กันยายน 2566

news
กองการเจ้าหน้าที่
กรมพัฒนาที่ดิน

จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเสริมสร้างความเข้มเเข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เเละ HR ยุคใหม่ทำงานเเบบ Growth Mindset"

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 กันยายน 2566

news
กองการเจ้าหน้าที่
กรมพัฒนาที่ดิน

จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2566 Memories of LDD 2023 “Proud of You”

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 กันยายน 2566

ข่าวรับสมัครงาน (ส่วนกลาง)

see more
recuit center'news

ใหม่ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26 ตุลาคม 2566

recuit center'news

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 10 ตุลาคม 2566

recuit center'news

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15 กันยายน 2566

recuit center'news

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 25 สิงหาคม 2566

ข่าวรับสมัครงาน (ส่วนภูมิภาค)

see more
recuit local'news
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 กันยายน 2566

recuit local'news
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26 กันยายน 2566

recuit local'news
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 25 กันยายน 2566

recuit local'news
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19 กันยายน 2566

knowledge Management

officcer knowledge summary
easerch ldd
e search ldd database
expert work
ebook personnel division
ldd knowledge management

วีดีทัศน์น่าสนใจ

ดูทั้งหมด

งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2566
Memories of LDD 2023 “Proud of You”

องค์กรคุณธรรม
กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2566

วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 60 ปี

60 ปี กรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน-งานวันดินโลกประจำปี 65 ภายใต้แนวคิด "อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน ดินดีอาหารดี สุขภาพดี"


กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน