หลักเกณฑ์การย้ายการโอน
หลักเกณธ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงาน
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องราช
สิทธิประโยชน์บุคลากร
สวัสดิการบุคลากร
ผลการปฏิบัติราชการ
ศปทพด วินัย และจริยธรรม
รางวัลเชิดชูเกียรติ

บริการของกองการเจ้าหน้าที่

Evaluate and promote
Evaluate and promote
upload document with owncloud
upload document with owncloud
download form
make an id card
e laerning
e training
product ldd
fund

ข่าวประกาศกรมพัฒนาที่ดิน

see more
kun

ใหม่ เรื่อง ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง และ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ...

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567

kun

ใหม่ เรื่อง ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567

kun

เรื่อง ผลการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2 เมษายน 2567

kun

เรื่อง รายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการระดับสูง ของกรมพัฒนาที่ดิน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2 เมษายน 2567

ข่าวสารกองการเจ้าหน้าที่

see more
news
นางกิติยา มงคลเกตุ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ใหม่ พร้อมด้วยนางมาลินี คุณะดิลก จำปาทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา...

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

news
กลุ่มพัฒนาบุคคล
กองการเจ้าหน้าที่

ร่วมกับกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 : 2017”

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 29 เมษายน 2567

news
กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
กองการเจ้าหน้าที่

จัดกิจกรรมนำข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมใจกันทำความดี ด้วยการบริจาคโลหิต

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 24 เมษายน 2567

news
นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 กรมพัฒนาที่ดิน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 เมษายน 2567

ข่าวรับสมัครงาน (ส่วนกลาง)

see more
recuit center'news

ใหม่ ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567

recuit center'news

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26 ตุลาคม 2566

recuit center'news

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 10 ตุลาคม 2566

recuit center'news

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15 กันยายน 2566

ข่าวรับสมัครงาน (ส่วนภูมิภาค)

see more
recuit local'news
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9

ใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

recuit local'news
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

ใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิรับการประเมิน ครั้งที่ 2 ตำแหน่งวิศวกร และเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

recuit local'news
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

ใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

recuit local'news
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 25 เมษายน 2567

knowledge Management

officcer knowledge summary
easerch ldd
e search ldd database
expert work
ebook personnel division
ldd knowledge management

วีดีทัศน์น่าสนใจ

ดูทั้งหมด

งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2566
Memories of LDD 2023 “Proud of You”

องค์กรคุณธรรม
กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2566

วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 60 ปี

60 ปี กรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน-งานวันดินโลกประจำปี 65 ภายใต้แนวคิด "อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน ดินดีอาหารดี สุขภาพดี"


กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

นโยบาย
นโยบายเว็บไซต์
นโยบายความปลอดภัยเว็บไซต์
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน