หลักเกณฑ์การย้ายการโอน
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องราช
สิทธิประโยชน์บุคลากร
สวัสดิการบุคลากร
หลักเกณธ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงาน
ผลการปฏิบัติราชการ
ศปทพด วินัย และจริยธรรม
รางวัลเชิดชูเกียรติ

บริการของกองการเจ้าหน้าที่

Evaluate and promote
upload document with owncloud
download form
make an id card
e laerning
e training
product ldd
fund

ข่าวประกาศกรมพัฒนาที่ดิน

see more
kun

เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 เมษายน 2566

kun

เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 เมษายน 2566

kun

สำคัญ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมพัฒนาที่ดิน รอบการประเมินที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ 2566

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 เมษายน 2566

kun

เรื่อง ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 เมษายน 2566

ข่าวสารกองการเจ้าหน้าที่

see more
news
กฎหมายน่ารู้
กรมพัฒนาที่ดิน

ใหม่ ตอน ล่วงละเมิด หรือ คุกคามทางเพศ ผิดวินัย! ลงโทษจริง!!

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 มิถุนายน 2566

news
นายอาทิตย์ ศุขเกษม
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะการใช้งานระบบสารสนเทศ และเทคนิคการนำเสนอข้อมูล” รุ่นที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566

news
ขอเชิญพี่น้องชาว พด. มาร่วมผนึกกำลัง ร่วมขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร (Core Value)

เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่เป้าหมายในการดูแลพี่น้องเกษตรกรให้วางแผน...

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

news
กฎหมายน่ารู้
กรมพัฒนาที่ดิน

ตอน ทำอย่างไร ⁉️ เมื่อถูกล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในสถานที่ทำงาน?

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 11พฤษภาคม 2566

ข่าวรับสมัครงาน (ส่วนกลาง)

see more
recuit center'news

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 25 เมษายน 2566

recuit center'news

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการฯ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 9 มีนาคม 2566

recuit center'news

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8 มีนาคม 2566

recuit center'news

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

ข่าวรับสมัครงาน (ส่วนภูมิภาค)

see more
recuit local'news
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ต.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 6 มิถุนายน 2566

recuit local'news
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10

ใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 6 มิถุนายน 2566

recuit local'news
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

ใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 มิถุนายน 2566

recuit local'news
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

ใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

knowledge Management

officcer knowledge summary
easerch ldd
e search ldd database
expert work
ebook personnel division
ldd knowledge management

วีดีทัศน์น่าสนใจ

ดูทั้งหมด

วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 60 ปี

60 ปี กรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน-งานวันดินโลกประจำปี 65 ภายใต้แนวคิด "อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน ดินดีอาหารดี สุขภาพดี"

กรมพัฒนาที่ดิน- 10 กุมภาพันธ์ วันหมอดินอาสา

กรมพัฒนาที่ดิน-ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน สร้างดินยั่งยืน ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม


กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน