นางกิติยา มงคลเกตุ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2567


        วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. นางกิติยา มงคลเกตุ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน คณะกรรมการสวัสดิการฯ เเละเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2802 ชั้น 8 อาคาร 2 กรมพัฒนาที่ดิน
        ทั้งนี้ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการกรมพัฒนาที่ดินในปีที่ผ่านมา และพิจารณาแผนการดำเนินงานการจัดสวัสดิการกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2567 เพื่อให้การดำเนินงานด้านสวัสดิการกรมพัฒนาที่ดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน