ผังขั้นตอนการประเมินบุคคลและประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
และ แบบสรุปการพิจารณากลั่นกรองจากคณะทำงานวิชาการระดับหน่วยงาน (คณะ 1)

ใหม่ ผังขั้นตอนการประเมินบุคคลและประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ PDF
ใหม่ ผังขั้นตอนการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ กรณีตำแหน่งระดับควบ และมีผู้ครองตำแหน่งนั้นอยู่ PDF
ใหม่ ผังขั้นตอนการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ กรณีตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งระดับควบ และการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่างทุกกรณี PDF
ใหม่ ผังขั้นตอนการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ กรณีตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งระดับควบ และการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่างทุกกรณี PDF


ใหม่ แบบสรุปการพิจารณากลั่นกรองจากคณะทำงานวิชาการระดับหน่วยงาน (คณะ 1) DOC
ใหม่ (ตัวอย่าง) แบบสรุปการพิจารณากลั่นกรองจากคณะทำงานวิชาการระดับหน่วยงาน (คณะ 1) PDF


กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน