กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2566
✨✨ Memories of LDD 2023 “Proud of You”


    📅 วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายอาทิตย์ ศุขเกษม และนายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกอง/สำนัก และ บุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2566 Memories of LDD 2023 “Proud of You” 🙏🙏
    ⏩ ในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและภูมิภาค ได้แก่
    👥 ข้าราชการ จำนวน 42 ราย
    👥 ลูกจ้างประจำ จำนวน 55 ราย และ
    👥 พนักงานราชการ จำนวน 22 ราย
    รวมทั้งสิ้น 119 ราย
    🎖️โดยภายในงานมีการประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณ อายุราชการ ที่ได้ตั้งใจและเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะเพื่อหน่วยงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีงามให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ปฏิบัติตามต่อไป พร้อมรับชมวีดิทัศน์งานเกษียณอายุราชการ และกิจกรรมอื่นๆ กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 2801 ชั้น 8 อาคาร 2 กรมพัฒนาที่ดิน
    📸📷สามารถดาวน์โหลด ภาพบรรยากาศงานเกษียณอายุราชการ 2566 ได้ตามลิงค์ ด้านล่างนี้ ได้เลยค่ะ ⬇️⬇️
    1. ภาพบรรยากาศงานเกษียณอายุราชการ ชุดที่ 1
    2. ภาพบรรยากาศงานเกษียณอายุราชการ ชุดที่ 2
กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน