นายอาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสรุปประเด็นและผลิตสื่อนำเสนอ
ในยุคดิจิทัล”


        วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น. นายอาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสรุปประเด็นและผลิตสื่อนำเสนอในยุคดิจิทัล” รุ่น 4 ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2567 โดยมีนางกิติยา มงคลเกตุ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้กล่าวรายงาน
        การฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะดิจิทัลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้และพัฒนาความสามารถในการสรุปประเด็น ออกแบบ จัดทำสื่อการนำเสนอที่เหมาะสมกับข้อมูล ให้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน