ชาว กกจ. ร่วมใจสวมใส่ผ้าไทย รดน้ำขอพรวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย


        วันอังคารที่ 23 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.นางมาลินี คุณะดิลก จำปาทอง พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมเเสดงมุทิตาจิต รดน้ำขอพร นางกิติยา มงคลเกตุ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ เเละเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย ณ หน้าห้องทำงาน ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน