กลุ่มพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมกับสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
“การดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟ” รุ่นที่ 2


        วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น.นายอาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร“การดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟ” รุ่นที่ 2 โดยมีนางสาวชนิดา พลายจั่น ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัย เขตบางเขน มาเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ
        การฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ ให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักวิธีการเข้าระงับเหตุอัคคีภัยให้ถูกต้อง ถูกวิธีเป็นการลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ในกรมพัฒนาที่ดิน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
        ณ ห้องประชุม 2801 และพื้นที่บริเวณกรมพัฒนาที่ดิน
กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน