กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน จัดกิจกรรมบริจาคของ


        วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567นางกิติยา มงคลเกตุ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน ได้ร่วมบริจาคเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า หนังสือและอุปกรณ์การเรียน เพื่อส่งมอบให้กับผู้ขาดแคลนตามโครงการ “แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง” ของมูลนิธิกระจกเงา ณ บริเวณหน้าร้านค้าสวัสดิการกรมพัฒนาที่ดิน
กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน