กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน จัดกิจกรรม น้องๆ อิ่มท้อง คุณอิ่มใจ


        วันที่ 3 เมษายน 2567นางมาลินี คุณะดิลก จำปาทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เเละบุคคลากร กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมจัดกิจกรรม " น้องๆ อิ่มท้อง คุณอิ่มใจ ” โดยการเลี้ยงอาหารกลางวันให้เเก่น้อง ๆ ที่อยูใน่ความดูเเลของ บ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่ (ซอยรัชดาภิเษก 36) มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์
        ทั้งนี้ มียอดเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือน้องๆ รวมทั้งสิน 8,000 บาท
        กกจ.จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน