นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 132 ปี


        วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 06.45 น.นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นำทีมข้าราชการ เเละเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 80 รูป และพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 132 ปี โดยมีนางกิติยา มงคลเกตุ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย
        ซึ่งในงานมีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วมพิธี
        กิจกรรมจัดขึ้น ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน