ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

ถาม/ตอบ

 

              1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดินตั้งอยู่ที่ไหน

              ตอบ ตั้งอยู่ที่ อาคาร 1 ชั้น 5 (ขึ้นลิฟท์ฝั่งประตู ATM กรุงไทย)

 

              2. เกณฑ์รางวัลเลิศรัฐมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่

              ตอบ มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์บางส่วนเพื่อให้เข้ากับปัจจุบันมากขึ้น

 

              3. แบบฟอร์มและเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐสามารถติดต่อขอรับได้ที่ไหน

              ตอบ สามารถติดต่อขอรับได้ 2 ช่องทาง คือ

               (3.1). download ที่หน้าเว็ป ก.พ.ร.       

               (3.2). กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดินจะ Upload แบบฟอร์มและเกณฑ์รางวัลขึ้น google drive และจะส่งให้หน่วยงาน

 

              4. รางวัลเลิศรัฐจัดขึ้นทุกกี่ปี

              ตอบ ทุกปี ปีละ 1 ครั้ง

 

              5. รางวัลเลิศรัฐมีกี่สาขา อะไรบ้าง

              ตอบ มี 3 สาขา 1. สาขาบริการภาครัฐ 2. สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และ 3. สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

 

              6. เปิดรับสมัครรางวัลเลิศรัฐช่วงไหน

              ตอบ เปิดรับสมัครช่วงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์

 

              7. มีการจัดอบรมการเขียนผลงานรางวัลเลิศรัฐหรือไม่

              ตอบ มีขึ้นทุกปีช่วงเดือน ธันวาคม-มกราคม

 

              8. สามารถติดตามข่าวสารของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน ได้ทางช่องทางใดได้บ้าง

              ตอบ ได้ทาง 2 ช่องทาง คือ

              (8.1). ทางเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

              (8.2). ทาง facebook กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน