ข้อมูล
เปิดเผยภาครัฐ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง