ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 น. นางสาวปภาดา ฟูรังสีโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาที่ดิน เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ครั้งที่ 6 ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
ที่มาของข้อมูล รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน ที่มาของข้อมูล...

...
...
...
...
...
...
...
...