ข่าวประชาสัมพันธ์

ตสน. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคงแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

...
...