ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดินประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ "ฟื้นฟูปฐพี สร้างสรรค์ดินดีด้วย เทคโนโลยีพัฒนาที่ดิน" โดยมี ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งจัด ขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ทั้งนี้เพื่อให้นักวิชาการกรมพัฒนาที่ดินได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เกิดการพัฒนาสร้างเครื่อข่าย และต่อยอด องค์ความรู้นำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนางน ในการแก้ปัญหาและจัดการทรัพยากรดินและที่ดินในพื้นที่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

...
...
...
...
...
...