หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือเกี่ยวกับการแต่งกาย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มทะเบียนประวัติฯ กกจ. ตามที่อยู่ E-MAIL หรือเบอร์โทรศัพท์ ตามด้านล่างครับ

ที่อยู่

 • กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
  กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
 • Email

 • psd_5@ldd.go.th

 • โทรศัพท์

 • 02 -5792184
  ภายใน 1296

 • FAX

 • 02-5792184