สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดตาก  ปี พ.ศ. 2561
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                190,219        1.86
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              11,549              0.11
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                      76                   -  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                              95,147              0.93
U202 หมู่บ้านชาวไทยภูเขา                              21,018              0.21
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง                                      11                   -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              24,337              0.24
U401 สนามบิน                                1,383              0.01
U403 สถานีขนส่ง                                     562              0.01
U405 ถนน                              18,112              0.18
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    644              0.01
U501 นิคมอุตสาหกรรม                                       15                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  9,253              0.09
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                2,275              0.02
U600 สถานที่ร้าง                                       18                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    943              0.01
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   801              0.01
U603 สุสาน ป่าช้า                                     344                   -  
U604 ศูนย์อพยพ                                  2,968              0.03
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    292                   -  
U701 สนามกอล์ฟ                                   471                   -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม             2,147,181      20.94
A1 พื้นที่นา                    296,960          2.89
A100 นาร้าง                                   2,247              0.02
A101 นาข้าว                           243,244              2.37
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                              44,108              0.43
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว                                1,465              0.01
A101+A209 นาข้าว+ถั่วเหลือง                                5,758              0.06
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                      63                   -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                                      75                   -  
A2  พืชไร่                  1,004,104          9.80
A200 ไร่ร้าง                                15,134              0.15
A201 พืชไร่ผสม                                1,100              0.01
A202 ข้าวโพด                           585,406              5.71
A202+A208 ข้าวโพด+ถั่วเขียว                                6,513              0.06
A202+A210 ข้าวโพด+ถั่วลิสง                                   525              0.01
A202+A217 ข้าวโพด+มันฝรั่ง                                   267                   -  
A202+A229 ข้าวโพด+พริก                                   653              0.01
A203 อ้อย                               96,647              0.94
A204 มันสำปะหลัง                             276,390              2.70
A206 ยาสูบ                                    191                   -  
A208 ยาสูบ +พืชผัก                                2,806              0.03
A209 ถั่วเหลือง                                         24                   -  
A210 ถั่วลิสง                                     673              0.01
A215 งา                                         69                   -  
A216 ข้าวไร่                                  2,780              0.03
A217 มันฝรั่ง                                  3,329              0.03
A218 มันแกว                                         16                   -  
A219 มันเทศ                                        65                   -  
A220 แตงโม                                        17                   -  
A223 กะหล่ำปลี                                 2,243              0.02
A224 มะเขือเทศ                                    506              0.01
A229 พริก                                  8,652              0.08
A234    กัญชา กัญชง                                       74                   -  
A235     กระเจี๊ยบแดง                                        24                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                       82,846          0.81
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                1,723              0.02
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                18,885              0.18
A302 ยางพารา                                16,661              0.16
A303 ปาล์มน้ำมัน                                  2,631              0.03
A304 ยูคาลิปตัส                                15,940              0.16
A305 สัก                                20,442              0.20
A306 สะเดา                                     258                   -  
A308 กระถิน                                      39                   -  
A312 กาแฟ                                     239                   -  
A314 หม่อน                                     369                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   838              0.01
A316 นุ่น                                     537              0.01
A317 หมาก                                     272                   -  
A318 จามจุรี                                  3,753              0.04
A319 ตีนเป็ด                                       36                   -  
A321 ยมหอม มะฮอกกานี                                      11                   -  
A322 กฤษณา                                    105                   -  
A323 ตะกู                                   107                   -  
A4  ไม้ผล                       84,282          0.81
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                1,409              0.01
A401 ไม้ผลผสม                                20,553              0.20
A402 ส้ม                                  1,668              0.02
A403  ทุเรียน                                   340                   -  
A404 เงาะ                                        20                   -  
A405 มะพร้าว                                     388                   -  
A406 ลิ้นจี่                                        43                   -  
A407 มะม่วง                                  2,910              0.03
A408 มะม่วงหิมพานต์                                      33                   -  
A409 พุทรา                                        63                   -  
A410 น้อยหน่า                                     251                   -  
A411 กล้วย                                11,099              0.11
A412 มะขาม                                  1,463              0.01
A413 ลำไย                                 36,080              0.35
A414 ฝรั่ง                                  1,467              0.02
A415 มะละกอ                                 2,443              0.02
A416 ขนุน                                        75                   -  
A417 กระท้อน                                        39                   -  
A418 ชมพู่                                        49                   -  
A422 มะนาว                                  1,206              0.01
A423 ไม้ผลเมืองหนาว                                 2,132              0.02
A426 แก้วมังกร                                        15                   -  
A427 ส้มโอ                                   485              0.01
A429 มะปราง มะยงชิด                                      26                   -  
A431 ทับทิม                                      25                   -  
A5  พืชสวน                       15,888          0.15
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                      72                   -  
A501 พืชสวนผสม                                        46                   -  
A502 พืชผัก                                  9,422              0.09
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                5,950              0.06
A505 พริกไทย                                      24                   -  
A506 สตรอเบอรี่                                        51                   -  
A507 เสาวรส                                       44                   -  
A509 พืชสมุนไพร                                      28                   -  
A510 นาหญ้า                                        76                   -  
A512 แคนตาลูป                                   175                   -  
A6  ไร่หมุนเวียน                      606,122          5.92
A600 ไร่หมุนเวียนร้าง                             120,153              1.17
A601 พืชไร่ผสม(ไร่หมุนเวียน)                               47,149              0.46
A602 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)                           338,080              3.30
A609 ถั่วเหลือง(ไร่หมุนเวียน)                                           54                   -  
A616 ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)                                 94,999              0.93
A623 กะหล่ำปลี(ไร่หมุนเวียน)                                  5,687              0.06
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       56,711          0.56
A700 โรงเรือนร้าง                                      93                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                51,359              0.50
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                3,542              0.04
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                    590              0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                 1,127              0.01
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                            236              -  
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                       50                   -  
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                      25                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                   161                   -  
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                             32              -  
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                      32                   -  
F  พื้นที่ป่าไม้             7,626,368      74.38
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                62,045              0.61
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                          2,418,587            23.59
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                             239,947              2.34
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                          4,905,789            47.84
W  พื้นที่น้ำ                193,056        1.88
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              89,678              0.87
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                6,622              0.06
W201 อ่างเก็บน้ำ                               83,913              0.82
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                12,020              0.12
W203 คลองชลประทาน                                    823              0.01
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 97,332        0.94
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                  5,959              0.06
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              66,993              0.65
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                                   422                   -  
M201 พื้นที่ลุ่ม                                3,192              0.03
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                4,234              0.04
M301 เหมืองแร่                                  7,072              0.07
M302 บ่อลูกรัง                                   3,320              0.03
M303 บ่อทราย                                         63                   -  
M304 บ่อดิน                                    741              0.01
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                   108                   -  
M403 ที่หินโผล่                                  2,873              0.03
M405 พื้นที่ถม                                   2,142              0.02
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         213                   -  
รวมทั้งหมด           10,254,156    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 16,406.65 ตารางกิโลเมตร หรือ 10,254,156 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง