การฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมพัฒนาที่ดิน

พี่ช่วยน้อง น้องช่วยพี่ เราช่วยเหลือกันวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง


เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก
ซึ่งถึงแก่ความตายด้วยเงินสงเคราะห์ และไม่ประสงค์จะหากำไรเพื่อแบ่งปันกันแต่ประการใด
แจ้งรายชื่อผู้เสียชีวิต ประจำปี 2563

เดือน มกราคม เดือน กรกฎาคม
เดือน กุมภาพันธ์ เดือน สิงหาคม
เดือน มีนาคม เดือน กันยายน
เดือน เมษายน เดือน ตุลาคม
เดือน พฤษภาคม    
เดือน มิถุนายน