การฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมพัฒนาที่ดิน

พี่ช่วยน้อง น้องช่วยพี่ เราช่วยเหลือกันวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง


เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก
ซึ่งถึงแก่ความตายด้วยเงินสงเคราะห์ และไม่ประสงค์จะหากำไรเพื่อแบ่งปันกันแต่ประการใด


   


แจ้งรายชื่อผู้เสียชีวิต ประจำปี 2562

เดือน มิถุนายน 2562
เดือน พฤษภาคม 2562
เดือน เมษายน 2562
เดือน มีนาคม 2562
เดือน กุมภาพันธ์ 2562
เดือน มกราคม 2562