ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต 2 ปี
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล และการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพรีเซนเทชันด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013"
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561